Vpliv prefontalne sinteze na razvoj jezikovnih sposobnosti pri osebah z avtizmom

MITA - Aplikacija za izboljšanje jezikovne sposobnosti pri osebah z avtizmom, z klinično dokazanimi pozitivnimi učinki.

 

V ravnokar zaključeni tro-letni klinični študiji pri otrocih z avtizmom, ki so redno uporabljali aplikacijo MITA, je študija pokazala v povprečju 2,2-kratno izboljšanje njihovih jezikovnih sposobni.

Kaj je funkcija prefrontalne sinteze?

Obvladovanje jezika je odvisno od pravilnega razumevanja besedišča in pravilnega mentalnega umeščanja predmetov v prostor ter/ali situacijo. Brez ustrezno razvitega možganskega področja prefrontalne sinteze je oteženo pravilno razumevanje stavkov v katerih se pojavljajo enake besede in/ali slovnica. Na primer »mačka je na preprogi« in »preproga je na mački«.

Možganska funkcija prefrontalne sinteze se kaže kot sposobnost posameznika ob mentalnem umeščanju predmetov v prostor ter/ali situacijo. Tako imajo npr. osebe, pri katerih je funkcionalnost prefrontalne sinteze slabo razvita, težave že pri enostavnem umeščanju  predmetov v prostor oz. situacijo. Na primer: »Izbira med slikama na kateri sedi petelin NA kozolcu in sliki na kateri sedi petelin POD kozolcem. Sedaj pokaži sliko na kateri sedi petelin NA kozolcu.«  

Medtem, ko je predispozicija za razvoj prefrontalne sinteze ljudem prirojena, kažejo znanstvene ugotovitve, da je samo pridobivanje funkcionalnosti prefrontalne sinteze močno povezana z normalno uporabo jezika v zgodnjem otroštvu. V situacijah odsotnosti oz. otežene uporabe jezika in pogovorov v zgodnjem otroštvu, se v otroških možganih težje razvijejo potrebne nevrološke povezav za razvoj funkcionalnosti prefrontalne sinteze. Posledično ostane pri teh otrocih funkcionalnost prefrontalne sinteze slabše razvita, kar ima za posledico vseživljenjske težave posameznika pri umeščanju prostorskih predlogov in poimenskih besednih zvez in predmetov v kontekst smiselne miselne podobe. Zaradi tega imajo takšne osebe večje težave pri učenju in obvladovanju jezika in prostorskih situacij.

Slabša razvitost možganskega področja prefrontalne sinteze je pogosta razvojna težava pri osebah z avtizmom, ki se kaže pri 30% do 40% oseb z avtizmom. Pri osebah z avtizmom in pridruženimi motnjami, pa lahko ta težava prizadene tudi do 60% posameznikov.

Mental Imagery Therapy for Autism (MITA)

30 do 60 odstotki oseb z avtizmom ima težave s prefrontalno sintezo in razumevanjem stavkov, ki vključujejo enake ali podobne besede in slovnico. Težko na primer težko razločijo med stavkoma in situacijo, kjer »petelin sedi NA kozolcu« ter »petelin POD kozolcem«.

Da bi izboljšali jezikovno razumevanje ljudi, ki imajo tovrstne težave (predvsem otrok in mladostnikov z avtizmom), je ekipa strokovnjakov iz ZDA razvila mobilno aplikacijo za mentalno vizualni trening »Mental Imagery Therapy for Autism« (MITA).

Kaj je MITA?

Aplikacija MITA (dostopna na: Google Play in App Store), ki trenutno žal še ni na voljo v slovenskem jeziku, pomaga otroku razvijati domišljijo, obvladovanje jezika in situacij. Gre za dolgoročen terapevtski proces, ki se ne izključuje z ostalimi vedenjskimi terapijami, ki jih obiskuje otrok.

Snovalci MITA terapije so poskrbeli za veliko število in raznolikost nalog, ki pritegnejo pozornost otrok. Skupno je obseg vseh nalog tolikšen, da bi jih lahko otrok reševal skoraj 10 let. Za začetek reševanja vsake naloge otrok najprej posluša kratko zgodbo, nakar začne z opravljanjem naloge, da pride do odgovora. Da se nalog otrok ne bi naveličal, jih rešuje v preobleki razgibane igre, pravilni odgovori pa so nagrajeni s posnetimi spodbudami in in vizualnimi priznanji.

Z dinamično posnetimi navodili so se ustvarjalci MITA terapije izognili ponavljanjem, ki bi odvračala otrokov interes, zato otrok skoraj nikoli ne bo slišal istih navodil dvakrat. Naloge v aplikaciji so na začetku neverbalne, saj so v tej obliki lažje razumljive za otroke z avtizmom. Postopoma pa se začnejo pojavljati tudi različne verbalne naloge, ki otroke postavljajo pred večje izzive in zahtevnostne ravni.

Primeri nalog:

Na sliki A lahko je primer neverbalne naloge z navodilom »Find the correct train.« (slovensko: Najdi pravi vlak).

Na sliki B je primer verbalne naloge z navodilom »Imagine. The lion lives above the monkey and underneath the cow. Take animals home.« (slovensko: Predstavljaj si. Lev živi nad opico in pod kravo. Pelji živali domov).

Poleg ločenih verbalnih in neverbalnih nalog, so v aplikaciji prisotne tudi mešane naloge.

Kako poteka reševanje nalog?

Naloge se zvrstijo v zaporednih nivojih, oz. stopnjah. Na primer modul s predlogi »na« in »pod« ima najprej 30 predstavitvenih neverbalnih stopenj. Tam otrok rešuje zgolj naloge, ki so podane z vizualnimi primeri. Temu sledi 30 hibridnih stopenj, ki otroka vodijo do nadaljevalnih – zadnjih 30 stopenj, kjer mora slediti izključno verbalnim navodilom. Vse naloge so namerno omejene na čim manj samostalnikov, saj namen MITA terapije ni razširitev besedišča, pač pa učenje jezikovnega in prostorskega razumevanja. To razumevanje lahko namreč, za razliko od besedišča, otroci z avtizmom drugače razvijajo leta in leta.

Rezultati klinične raziskave

Klinična raziskava o uporabi aplikacijske terapije MITA je dokazala, da pri učenju s pomočjo omenjene aplikacije ni bilo razlike v rezultatih med moškimi in ženskami. Jezikovno izboljšanje ob pomoči uporabe aplikacije MITA je bilo večje pri mlajših otrocih, kot starejših. Prav tako so se jezikovno bolj izboljšali otroci z manj izrazitim, oz. milejšim avtizmom. Raziskava je pokazala, da je bila v povprečju izboljšava jezikovnega razumevanja pri osebah, ki so uporabljale aplikacijo MITA za 2.2-krat višja, kot pri tistih, ki aplikacije niso uporabljali. Razvoj posameznika se je meril in ugotavljal z ocenjevalno lestvico ATEC.

Več o raziskavi si lahko preberete tukaj: https://www.mdpi.com/2227-9032/8/4/566/htm

Aplikacijska terapija MITA ponuja staršem orodje, ki jim pomaga motivirati otroke na način, da je zanje jezikovna terapija zanimivejša, zato lažje in dlje časa vztrajajo v terapevtskem procesu.

 

Aplikacijo si lahko brezplačno naložite na:

MITA, Google store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imagiration.mita

MITA, App Store: https://apps.apple.com/us/app/language-therapy-for-kids-mita/id1020290425

 

Več informacij o Mental Imagery Therapy for Autism (MITA) najdete na njihovi spletni strani: http://imagiration.com.

 

Informacije na portalu in v člankih so povzete po navedenih virih oz. avtorjih in so informativne narave. Pred vsakim zdravljenjem, izvedbo testiranj ali aplikacijo katerekoli terapije oz. prehranskih dopolnil, se ustrezno posvetujte. Portal Avtizemgovori ne zagovarja kakršnihkoli medicinskih oz zdravstvenih trditev. Navedene informacije so informativne in so prikaz dognanj in ugotovitev navedenih virov ter avtorjev pri posameznem članku. 

E novice

*obvezna polja

Za pošiljanje obvestil uporabljamo Mailchimp. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za namen obveščanja. Odjavite se lahko kadarkoli.Več tukaj.