Vedenjski pristopi k zdravljenju avtizma

Koncept zdravila in ozdravitve avtizma je še vedno tema, ki nekatere starše razdvaja. Vendar obstaja mnogo vedenjskih pristopov in terapij, ki avtističnim osebam pomagajo razviti njihov polni potencial.

 

Avtizem je vseživljenska motnja in koncept zdravila in ozdravitve ostaja kontroverzna tema za mnoge avtiste in njihove družine. Vendar obstaja mnogo vedenskih pristopov, ki lahko avtističnim osebam pomagajo izkoristiti njihov polni potencial.

 

Zaradi številnih vedenskih pristopov je odločitev za izbiro enega zahtevna, še posebno, ker glede učinkovitosti ostaja mnogo nejasnosti.

Avtizem je kompleksna motnja, ki ima pogosto pridružene tudi druge motnje in kar pomaga eni osebi, ne bo nujno pomagalo drugim. Zato je pomembno, da je vsaka oseba obravnavana individualno in da je vsakršno ukrepanje prilagojeno specifičnim potrebam posameznika.

 

Pristopi

Obstaja več različnih terapevtskih pristopov k zdravljenju oseb z avtizmom. Pogosto je prisotna težava za katerega se odločiti oz. kateri bi bil najboljši za posameznika. Zato je pomembno, da se pred uporabo vakega pristopa z njim čim bolje seznanite. Vsak pristop mora biti pozitiven. Graditi mora na posameznikovih spretnostih in mora pomagati odkriti posameznikove potenciale, povečati motivacijo in zagotoviti nove priložnosti.

 

Na kaj je potrebno biti pozoren pri izbiri terapevtskih pristopov:

 • bodite skeptični do pristopov, ki jamčijo, da lahko popolnoma ozdravijo avtizem. Avtizem je kompleksno bolezensko stanje in čeprav lahko z nekaterimi pristopi omejimo nekatera vedenja in z njimi razvijamo določene spretnosti, kar otroku in družini olajša vsakodnevno življenje, je potrebno pristopiti k zdravljenju avtizma celovito in na večih področjih;
 • ne sklepajte prehitro sodb o določenem pristopu, še posebej, če ga uporabljate zgolj krajši čas. Spremembe v vedenju so lahko vidne hitro ali šele čez čas. Lahko so zgolj začasne narave in jih je potrebno utrjevati. Zato je najbolje, da učinkovitost pristopa testirate v daljšem časovnem obdobju, preden se odločite ali je za posameznika primeren ali ne;
 • bodite pozorni, če vam rečejo, da lahko posameznik napreduje le ob uporabi točno določenega pristopa. Vsaka oseba je drugačna in kar deluje za enega, morda ne bo delovalo za drugega. Možno je tudi, da posameznik napreduje brez uporabe kakršnega koli strokovnega pristopa. Določeni pristopi lahko pomagajo pri enostavnejših razvojnh fazah, drugi pa pri zahtevnejših in pripomorejo k nadalnjemu razvoju;
 • bodite pozorni kadar vam rečejo, da je določen pristop edini in najboljši pristop in da se ga ne da kombinirati z drugimi pristopi. Veliko pristopov je namreč združljivih in se jih lahko uporablja skupaj z ostalimi pristopi, da dosežemo najboljše rezultate za posameznika z avtizmom.

 

Obstaja vrsta komunikacijskih, vedenjskih in izobraževalnih pristopov.

Med najbolj razširjenimi so:  

 • PECS (Picture Exchange Communication System)

  Pri tej metodi gre za to, da otrok izroči želeno ikono - slikico (in s tem odgovori) svojemu "komunikacijskemu partnerju". Učenje se začne s preprosto izmenjavo in vodi do oblikovanja zahtevnejših stavkov [3]. 

 • SPELL (Structure, Positive, Empathy, Low arousal, Links)

  SPELL ni metoda dela temveč okvir, kako delati z osebo z MAS. Razvil ga je National Autistic Society in se uporablja v vseh šolah ter službah v Veliki Britaniji, ki se ukvarjajo z avtizmom. SPELL predstavlja strukturo in načine obravnave tako v izobraževanju, kot tudi v vsakdanjem življenju in prinaša uspehe pri poučevanju in izboljšanju kvalitete življenja posameznikov z motnjami avtističnega spektra [4]. 

 • TEACCH (Treatment of Autistic and Communication Handicapped Children)

  TEACCH je pomemben model za obravnavo, izobraževanje in raziskave na področju motenj avtističnega spektra (MAS). Je okvir dela; filozofija, ki jo je v zgodnjih 70. letih razvil Eric Schopler in sicer ne glede na starostno skupino in raven funkcioniranja ljudi z MAS. Stališče programa je osredotočeno na osebo z MAS in razvoju individualnega programa na osnovi posameznikovih veščin, interesov in potreb. Prednost predstavlja obravnava vsakega posameznika posebej, razumevanje njegovega avtizma, izvedbo primernih prilagoditev vsakemu posamezniku in širok spekter strategij, ki temeljijo na že obstoječih veščinah in interesih vsakega posameznika [5]. 

 • Socialne zgodbe
  Prostop s katerim se skuša preko zgodb, na otroku razumljiv način, pojasniti vzroke in dejanja določene socialne situacije. Zgodbe (primeri) se napišejo individualno, za posameznega otroka, na podlagi njegovega vedenja v določeni socialni situaciji, če le-to ne ustreza vedenju, ki ga pričakujemo. Metoda temelji na oblikovanju kratkih zgodb, ki opisujejo situacijo ter vsebujejo opis primernega vedenja in izražanja v tej situaciji [6].

 • Govorne in jezikovne terapije

 

Vsak pristop oz. terapija mora biti prilagojena potrebam posameznika, njen vpliv pa natančno spremljan.

 

Viri:

[1] https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/strategies-and-interventions/strategies-and-interventions

[2] https://www.avtizem.net/preden-izberete-pristop

[3] https://www.avtizem.net/pecs

[4] https://www.avtizem.net/spell

[5] https://www.avtizem.net/teacch

[6] https://www.avtizem.net/socialne-zgodbe

Informacije na portalu in v člankih so povzete po navedenih virih in so informativne narave. Pred vsakim zdravljenjem, izvedbo testiranj ali aplikacijo katerekoli terapije oz. prehranskih dopolnil, se posvetujte z uradnim zdravnikom ali licenciranim DAN zdravnikom. Portal Avtizemgovori ne zagovarja kakršnihkoli medicinskih oz zdravstvenih trditev. Navedene informacije so informativne in so prikaz dognanj in ugotovitev navedenih virov pri posameznem članku. 

E novice

*obvezna polja

Za pošiljanje obvestil uporabljamo Mailchimp. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za namen obveščanja. Odjavite se lahko kadarkoli.Več tukaj.