Kaj pomeni prostovoljna osebna asistenca osebi z aspergerjevim sindromom? Osebna izkušnja.

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Za osebno asistenco lahko zaprosijo tudi osebe z avtizmom. Zakon o osebni asistenci le-to ureja za odrasle osebe, šoloobveznim otrokom je lahko po Zakonu o usmerjanu otrok s sposebni potrebami dodeljen začasni spremljevalec, pri društvu Aspi pa lahko za prostovoljca, ki nudi osebno asistenco zaprosijo odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom.

 

Kaj zame pomeni prostovoljna osebna asistenca.

"Sem Nastja in imam Aspergerjev sindromom, zato bo moj pogled na to tematiko verjetno zelo drugačen, kot pogled nekoga, ki osebne asistence ne potrebuje. Stara sem 32 let in se še kako dobro zavedam, da bom na določenih področjih svojega življenja, celo življenje potrebovala pomoč.

Sem oseba, ki res ogromno dela na svoji osebnostni rasti. Zame je osebna asistenca življenjskega pomena, ker mi osebni asistent predstavlja pomoč, ki jo potrebujem. Recimo sama na primer nisem sposobna iti na banko in urejati določenih stvari, ker je to zame zelo stresno in zato ob sebi potrebujem oporo osebnega asistenta, da je tam z menoj. Recimo zelo strah me je bilo testiranja za COVID in zato je tudi tja šla z menoj asistentka za moralno podporo.

Enostavno so v mojem življenju stvari, ki jih sama zelo težko speljem in zato potrebujem pomoč, ki je včasih tudi samo spremstvo, ki mi na nek način daje občutek zaščite in varnosti. Moj pogled na osebno asistenco je zato zame zelo pozitiven. Imela sem tudi zelo slabo izkušnjo z asistentko, a je bilo vredno iti čez to, ker sem iz te izkušnje zelo močno zrastla.

Moje današnje izkušnje z osebno asistenco pa so zelo dobre. Z osebno asistentko sva uspeli vzpostaviti prijateljski odnos, ki se je razvil v pravo prijateljstvo in to se mi zdi super, ker je to postala oseba za katero vem, da mi je pripravljena priskočiti na pomoč, ko jo potrebujem. Osebna asistenca je pravzaprav zelo pomembna in zelo pomembno vpliva tako na osebo, ki jo prejema, kot tudi na osebo, ki jo nudi. Iz tega obe osebi dejansko rasteta in se razvijata.

Lepo je prejemati, a še lepše, kot prejemati, je dajati in pomagati pomoči potrebnim s tem, da smo zanje na razpolago. Zato nagovarjam vse mlade, pomagajte pomoči potrebnim in bodite osebni asistentje. Nikoli ne veste kdaj boste morda vi potrebovali pomoč in toplo besedo. Zato naredimo svet lepši in si pomagajmo med seboj. Svet poln ljubezni je lepši, kot svet brez ljubezni, ki niti obstajati ne more."

Nastja Trtnik, uporabnica prostovoljne osebne asistence

 

Kdo v Sloveniji je upravičen do  subvencionirane osebne asistence?

Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki:

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
  • je star od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Če je vlagatelj imel pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičen do osebne asistence tudi potem, ko dopolni to starost.

Kako do subvencionirane osebne asistence?

Vlogo za pravico do osebne asistence vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. O upravičenosti, številu ur in vsebini osebne asistence odloča center za socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije.

Kot so nam pojasnili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zaželjeno k vlogi za pravico do osebne asistence priložiti dokazilo o invalidnosti, ni pa nujno. Iz statusa invalida je namreč jasno razvidno za kakšne vrste invalidnosti gre. Za pridobitev statusa invalida je potrebno predložiti vlogo na območni službi Centra za socialno delo, priložiti ji je potrebno medicinsko in drugo dokumentacijo, s katero se dokazuje trajne posledice telesne ali duševne bolezni. Več tukaj.

Kako je s spremljevalci otrokom z avtizmom?

Zakon o osebni asistenci ne ureja osebnega asistenta otrokom z avtizmom. Ti so lahko upravičeni do začasnega spremljevalca v šoli, katerega pomoč je poleg fizične vezana tudi na podporo v socialni interakciji in komunikaciji, vključevanju v vodene aktivnosti, pomoč pri reševanju probemov znotraj skupine in kot spremstvo pri šolskih dejavnostih.

To področje ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP). V njem so natančneje opredeljeni otroci s posebnimi potrebami in določeni splošni cilji ter načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Namen usmerjanja je uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja. Znotraj tega so opredeljeni posebni kriteriji za začasnega spremljevalca otrokom z avtističnimi motnjami: “Otroci z avtističnimi motnjami so upravičeni do začasnega spremljevalca, če so opredeljeni kot otroci z avtističnimi motnjami, ki imajo zmerne ali težje primanjkljaje na področju socialne komunikacije in socialne interakcije in/ali zmerne ali težje primanjkljaje na področju vedenja, interesov in aktivnosti.”

Na žalost je v Sloveniji področje izobraževanja in zaposlovanja spremljevalcev precej slabo urejeno, zaradi česar trpijo tako spremljevalci kakor otroci. Otrokom tako med drugim ni predpisan stalni spremljevalec, kar je za otroke z avtizmom praktične nesprejemljivo, spremljevalci pogosto niso ustrezno izobraženi za ravnanje z otroci z avtizmom, ob tem pa je delovno mesto spremljevalca zelo negotovo.

Prostovoljna osebna asistenca.

Uspešno vključevanje v socialno okolje zmanjša socialno izoliranost in pozitivno vpliva na duševno zdravje oseb z motnjo avtističnega spektra in njihovih družinskih članov. Pri tem jim je lahko v pomoč tudi prostovoljni osebni asistent.

Prostovoljna osebna asistenca je del programa Nič več SAM (celostni program pomoči družinam z avtizmom) že od leta 2015. Program organizira Društvo Aspi, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje. Mreža asisitentov je organizirana za mladostnike in odrasle osebe s SAM (spektroavtistična motnja).

Osebno asistenco nudijo prostovoljci, ki imajo za sabo usposabljanje, kjer pridobijo potrebna znanja o SAM, o posebnostih vedenja v specifičnih okoljih in situacijah ter se spoznajo s strategijami učinkovitega delovanja z osebami s SAM.

 

Viri:

[1] GOV.SI: https://www.gov.si/teme/osebna-asistenca/

[2] https://www.cnvos.si/aktualno/4900/

[3] Pravno-informacijski sistem RS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6743

[4] https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp 

[5] https://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf 

E novice

*obvezna polja

Za pošiljanje obvestil uporabljamo Mailchimp. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za namen obveščanja. Odjavite se lahko kadarkoli.Več tukaj.